Lets eller Let’s: En grundig forklaring og informativ artikel

Introduktion

Velkommen til denne grundige forklaring og informative artikel om brugen af ‘lets’ eller ‘let’s’ på dansk. I denne artikel vil vi udforske betydningen af disse to ord, der ofte forårsager forvirring blandt sprogbrugere. Vi vil også se på forskellen mellem dem samt give eksempler på korrekt brug og tips til at undgå fejl. Lad os begynde!

Hvad er ‘lets’ eller ‘let’s’?

‘Lets’ og ‘let’s’ er begge former af verbet ‘at lade’ på dansk. De bruges dog på forskellige måder og har forskellige betydninger. Lad os se nærmere på hver af disse former.

Brugen af ‘lets’ eller ‘let’s’

1. ‘Lets’ som en tredjepersons form af verbet ‘at lade’

‘Lets’ bruges som den tredjepersons form af verbet ‘at lade’. Det betyder, at det bruges, når man refererer til en anden person eller ting, der tillader noget. For eksempel:

 • Han lader mig låne hans bil.
 • Skolen lader eleverne bruge computere i undervisningen.

2. ‘Let’s’ som en sammentrækning af ‘let os’

‘Let’s’ er en sammentrækning af ‘let os’ og bruges til at udtrykke en invitation, forslag eller opfordring til handling. Det bruges normalt, når taleren ønsker at inkludere sig selv og andre i handlingen. For eksempel:

 • Let’s gå i biografen i aften.
 • Let’s prøve den nye restaurant.

Forskellen mellem ‘lets’ og ‘let’s’

1. Fonologisk forskel

En af de primære forskelle mellem ‘lets’ og ‘let’s’ er den fonologiske forskel. ‘Lets’ udtales med en kort vokallyd, mens ‘let’s’ udtales med en lang vokallyd. Dette kan hjælpe med at skelne mellem de to former, når de tales.

2. Semantisk forskel

‘Lets’ og ‘let’s’ har også en semantisk forskel. ‘Lets’ refererer til tilladelse eller mulighed for at gøre noget, mens ‘let’s’ refererer til en invitation eller forslag om at gøre noget sammen med andre.

Eksempler på korrekt brug

1. Eksempler med ‘lets’

Her er nogle eksempler på korrekt brug af ‘lets’:

 • Han lader mig bruge hans cykel.
 • Virksomheden lader medarbejderne arbejde hjemmefra.

2. Eksempler med ‘let’s’

Og her er nogle eksempler på korrekt brug af ‘let’s’:

 • Let’s gå en tur i parken.
 • Let’s fejre hendes fødselsdag med en fest.

Hyppige fejl og forvirring

1. Fejlbrug af ‘lets’ i stedet for ‘let’s’

En hyppig fejl er at bruge ‘lets’ i stedet for ‘let’s’ i en invitation eller forslag. For eksempel:

 • Lets gå ud at spise i aften. (forkert)
 • Let’s gå ud at spise i aften. (korrekt)

2. Fejlbrug af ‘let’s’ i stedet for ‘lets’

En anden hyppig fejl er at bruge ‘let’s’ i stedet for ‘lets’ som den tredjepersons form af verbet ‘at lade’. For eksempel:

 • Let’s han bruge min computer. (forkert)
 • Lets han bruge min computer. (korrekt)

Praktiske tips til korrekt brug

1. Husk forskellen mellem ‘lets’ og ‘let’s’

En god måde at undgå fejl er at huske forskellen mellem ‘lets’ og ‘let’s’. ‘Lets’ bruges som en tredjepersons form af verbet ‘at lade’, mens ‘let’s’ bruges til at udtrykke en invitation eller forslag.

2. Brug konteksten til at afgøre den rigtige form

Hvis du er i tvivl om, hvilken form der skal bruges, kan du altid bruge konteksten til at afgøre det. Tænk over, om du ønsker at udtrykke tilladelse eller invitere andre til at deltage i en handling.

Opsummering

Vigtige punkter at huske om ‘lets’ og ‘let’s’

 • ‘Lets’ bruges som den tredjepersons form af verbet ‘at lade’.
 • ‘Let’s’ er en sammentrækning af ‘let os’ og bruges til at udtrykke en invitation eller forslag.
 • ‘Lets’ og ‘let’s’ har forskellige betydninger og bruges på forskellige måder.

Referencer

Kilder og yderligere læsning

 • [Indsæt kilde 1]
 • [Indsæt kilde 2]