Punkt tegn: En grundig forklaring og informativ guide

Introduktion til punkt tegn

Hvad er punkt tegn?

Punkt tegn er en samlebetegnelse for forskellige tegn, der bruges til at markere afslutningen af en sætning eller en tanke. Disse tegn hjælper med at skabe struktur og klarhed i skriftlig kommunikation.

Hvad er formålet med punkt tegn?

Formålet med punkt tegn er at gøre teksten mere læsevenlig og forståelig. Ved at bruge de rette punkt tegn på de rigtige steder kan man skabe tydelige pauser, markere afgrænsninger mellem sætninger og understrege vigtige punkter.

Forskellige typer af punkt tegn

1. Punktum

Punktum er et af de mest anvendte punkt tegn. Det bruges til at markere afslutningen af en hel sætning.

2. Komma

Kommaet bruges til at skabe pauser og adskille forskellige dele af en sætning. Det kan for eksempel bruges til at adskille led i en opremsning eller til at indføre en indskudt sætning.

3. Semikolon

Semikolon bruges til at adskille to sætninger, der er tæt forbundet i indhold. Det kan også bruges til at adskille punkter i en opremsning, når der allerede er brugt kommaer.

4. Kolon

Kolon bruges til at indføre en liste, en opremsning eller en uddybning af det, der er blevet sagt i den foregående sætning.

5. Udråbstegn

Udråbstegn bruges til at udtrykke stærke følelser som glæde, vrede eller overraskelse. Det kan også bruges til at understrege en kommando eller et råb.

6. Spørgsmålstegn

Spørgsmålstegn bruges til at markere afslutningen af et spørgsmål.

7. Anførselstegn

Anførselstegn bruges til at markere direkte tale eller citater.

8. Parenteser

Parenteser bruges til at indføre en indskudt sætning eller til at angive yderligere information, der ikke er nødvendig for forståelsen af hovedsætningen.

9. Tankestreg

Tankestreg bruges til at markere en pause eller et skift i tankegangen. Den kan også bruges til at indføre en uddybning eller en forklaring.

10. Bindestreg

Bindestreg bruges til at binde ord eller dele af ord sammen. Den kan også bruges til at angive et interval eller en forbindelse mellem to ting.

Regler for korrekt brug af punkt tegn

1. Brug af punktum

Punktum bruges til at markere afslutningen af en hel sætning. Det skal altid placeres efter den sidste stavelse i sætningen.

2. Brug af komma

Kommaet bruges til at skabe pauser og adskille forskellige dele af en sætning. Det skal bruges efter indledende led, ved opremsninger og ved indskudte sætninger.

3. Brug af semikolon

Semikolon bruges til at adskille to sætninger, der er tæt forbundet i indhold. Det kan også bruges til at adskille punkter i en opremsning, når der allerede er brugt kommaer.

4. Brug af kolon

Kolon bruges til at indføre en liste, en opremsning eller en uddybning af det, der er blevet sagt i den foregående sætning.

5. Brug af udråbstegn

Udråbstegn bruges til at udtrykke stærke følelser som glæde, vrede eller overraskelse. Det skal placeres efter det ord eller den sætning, der udtrykker følelsen.

6. Brug af spørgsmålstegn

Spørgsmålstegn bruges til at markere afslutningen af et spørgsmål. Det skal altid placeres efter den sidste stavelse i spørgsmålet.

7. Brug af anførselstegn

Anførselstegn bruges til at markere direkte tale eller citater. De skal placeres før og efter den direkte tale eller det citerede tekststykke.

8. Brug af parenteser

Parenteser bruges til at indføre en indskudt sætning eller til at angive yderligere information, der ikke er nødvendig for forståelsen af hovedsætningen. De skal altid placeres før og efter den indskudte sætning eller information.

9. Brug af tankestreg

Tankestreg bruges til at markere en pause eller et skift i tankegangen. Den kan også bruges til at indføre en uddybning eller en forklaring. Den skal placeres mellem to mellemrum.

10. Brug af bindestreg

Bindestreg bruges til at binde ord eller dele af ord sammen. Den kan også bruges til at angive et interval eller en forbindelse mellem to ting. Den skal placeres mellem de to ord eller dele af ord.

Eksempler på korrekt brug af punkt tegn

Her er nogle eksempler på korrekt brug af punkt tegn:

 • Jeg elsker at læse bøger, se film og gå i teatret.
 • Hun sagde: “Jeg vil gerne have en kop kaffe, tak”.
 • Er du klar til at gå ud?
 • Det var virkelig fantastisk!
 • Jeg tænkte på det – og besluttede mig for at tage afsted.
 • Vi skal mødes kl. 14-15.

Hyppige fejl og misforståelser ved brug af punkt tegn

Ved brug af punkt tegn kan der opstå nogle hyppige fejl og misforståelser:

 • At glemme at sætte punktum i slutningen af en sætning.
 • At bruge komma i stedet for punktum.
 • At bruge for mange eller for få kommaer i en sætning.
 • At placere udråbstegn eller spørgsmålstegn forkert.
 • At glemme at sætte anførselstegn omkring direkte tale eller citater.
 • At bruge parenteser uden at afslutte dem.
 • At forveksle tankestreg med bindestreg.

Opsummering

Punkt tegn er vigtige redskaber i skriftlig kommunikation. Ved at bruge de rette punkt tegn kan man skabe struktur, klarhed og læsevenlighed i teksten. Det er vigtigt at kende reglerne for korrekt brug af punkt tegn for at undgå fejl og misforståelser. Ved at følge de givne retningslinjer og eksempler kan man sikre en korrekt og effektiv brug af punkt tegn.

Kilder

1. “Dansk grammatik – punktuation” – Dansk Sprognævn

2. “Retskrivningsordbogen” – Dansk Sprognævn