Tages: En Grundig Forklaring og Informationsartikel

Hvad betyder ‘tages’?

‘Tages’ er et verbum på dansk, der betyder at tage eller at blive taget. Det refererer til handlingen med at tage noget eller at blive taget af nogen eller noget.

Definition af ‘tages’

‘Tages’ kan defineres som følger:

 • At blive grebet eller holdt af nogen eller noget
 • At blive accepteret eller modtaget af nogen
 • At blive taget i betragtning eller overvejet
 • At blive fjernet eller taget væk

Grammatik

Bøjning af ‘tages’

‘Tages’ er en uregelmæssig verbum, der bøjes på følgende måde:

 • Jeg tages
 • Du tages
 • Han/hun/den/det tages
 • Vi tages
 • I tages
 • De tages

Eksempler på anvendelse af ‘tages’

Her er nogle eksempler på, hvordan ‘tages’ kan anvendes i sætninger:

 • Jeg tages af politiet for at køre for stærkt.
 • Denne bog tages imod med stor entusiasme af læserne.
 • Vi tages i betragtning til den ledige stilling.
 • De tages væk af rengøringspersonalet hver aften.

Synonymer til ‘tages’

Der er flere synonymer til ‘tages’, herunder:

 • Blive grebet
 • Blive modtaget
 • Blive accepteret
 • Blive fjernet

Idiomatiske udtryk med ‘tages’

Der er ingen specifikke idiomatiske udtryk med ‘tages’ på dansk.

Relaterede ord og udtryk

Nogle relaterede ord og udtryk til ‘tages’ inkluderer:

 • Tage
 • Taget
 • Tog
 • Tagning

Etymologi

Ordet ‘tages’ stammer fra det olddanske ord ‘taka’, der betyder at tage. Det er beslægtet med andre germanske sprog som tysk ‘nehmen’ og engelsk ‘take’.

Eksempler på sætninger med ‘tages’

Her er nogle eksempler på sætninger med ‘tages’:

 • ‘Bogen tages ud af biblioteket hver uge.’
 • ‘Hun tages i betragtning til prisen for bedste skuespiller.’
 • ‘De tages imod med åbne arme af deres familie.’

Hyppige fejl og misforståelser

En hyppig fejl i brugen af ‘tages’ er at forveksle det med ordet ‘tage’. Det er vigtigt at huske, at ‘tages’ er den passive form af ‘tage’ og bruges, når handlingen udføres på subjektet.

Brug af ‘tages’ i forskellige kontekster

Formel brug af ‘tages’

I formelle sammenhænge kan ‘tages’ bruges til at udtrykke en passiv handling eller accept af noget. Det bruges ofte i professionelle eller akademiske kontekster.

Informel brug af ‘tages’

I mere uformelle sammenhænge kan ‘tages’ bruges til at udtrykke en accept eller modtagelse af noget. Det kan også bruges i dagligdags samtaler.

Ordforbindelser med ‘tages’

Der er flere ordforbindelser, der kan dannes med ‘tages’, herunder:

 • Tages i betragtning
 • Tages imod
 • Tages væk
 • Tages ud

Eksperttip til korrekt brug af ‘tages’

For at bruge ‘tages’ korrekt, skal du huske at det er den passive form af ‘tage’. Det bruges, når handlingen udføres på subjektet. Vær også opmærksom på konteksten, da ‘tages’ kan have forskellige betydninger afhængigt af sammenhængen.

Opsummering

‘Tages’ er et verbum på dansk, der betyder at tage eller at blive taget. Det bruges til at udtrykke handlingen med at blive grebet, modtaget, accepteret eller fjernet. Det er vigtigt at skelne mellem ‘tages’ og ‘tage’, da ‘tages’ er den passive form af ‘tage’.

Kilder og yderligere læsning

For yderligere information om ‘tages’ og dets brug, kan du læse følgende kilder:

 • [Kilde 1]
 • [Kilde 2]
 • [Kilde 3]