Tysk Genitiv

Introduktion til Tysk Genitiv

Tysk Genitiv er en grammatisk konstruktion, der bruges til at udtrykke ejendom eller tilknytning i det tyske sprog. Den svarer til den danske genitiv, der bruges til at angive ejendom eller tilhørsforhold.

Hvad er Tysk Genitiv?

Tysk Genitiv er en grammatiske kasus, der bruges til at angive ejendom eller tilknytning til et substantiv. Den bruges til at beskrive, hvem eller hvad der ejer eller tilhører noget.

Eksempler på Tysk Genitiv

Her er nogle eksempler på Tysk Genitiv:

 • Der Hund des Nachbarn. (Naboens hund.)
 • Das Buch meines Vaters. (Min fars bog.)
 • Die Farbe der Blume. (Blomstens farve.)

Regler for Tysk Genitiv

Bestemt Artikel i Tysk Genitiv

I Tysk Genitiv bruges den bestemte artikel “des” eller “der” afhængigt af substantivets køn og kasus. Her er nogle eksempler:

 • Der Hund des Nachbarn. (Naboens hund.)
 • Die Farbe der Blume. (Blomstens farve.)

Ubestemt Artikel i Tysk Genitiv

I Tysk Genitiv bruges den ubestemte artikel “eines” eller “einer” afhængigt af substantivets køn og kasus. Her er nogle eksempler:

 • Ein Freund eines Freundes. (En vens ven.)
 • Eine Idee einer Idee. (En idé til en idé.)

Adjektiver i Tysk Genitiv

Når der er adjektiver i Tysk Genitiv, skal de bøjes i overensstemmelse med substantivets køn, kasus og antal. Her er et eksempel:

 • Der große Hund meines Bruders. (Min brors store hund.)
 • Die schöne Blume der Nachbarin. (Naboens smukke blomst.)

Undtagelser og Særlige Tilfælde

Genitiv-s efter Udsagnsord

I nogle tilfælde bruges Genitiv-s efter visse udsagnsord for at angive ejendom eller tilhørsforhold. Her er et eksempel:

 • Ich erinnere mich des Tages. (Jeg husker dagen.)
 • Er bedarf des Geldes. (Han har brug for pengene.)

Genitiv-s efter Navneord i Flertal

Når et navneord står i flertal, tilføjes Genitiv-s efter navneordet for at angive ejendom eller tilhørsforhold. Her er et eksempel:

 • Die Autos der Studenten. (Studerendes biler.)
 • Die Bücher der Kinder. (Børns bøger.)

Genitiv-s efter Sætningsled

I nogle tilfælde bruges Genitiv-s efter visse sætningsled for at angive ejendom eller tilhørsforhold. Her er et eksempel:

 • Das Haus meines Onkels. (Min onkels hus.)
 • Die Stadt der Träume. (Drømmenes by.)

Brugen af Tysk Genitiv

Genitiv i Besiddelse

Tysk Genitiv bruges til at angive ejendom eller tilhørsforhold. Det kan bruges til at beskrive, hvem eller hvad der ejer noget. Her er et eksempel:

 • Das Buch meines Vaters. (Min fars bog.)
 • Die Wohnung der Familie. (Familiens lejlighed.)

Genitiv i Tilknytning

Tysk Genitiv kan også bruges til at angive tilknytning eller tilhørsforhold mellem to substantiver. Her er et eksempel:

 • Die Farbe der Blume. (Blomstens farve.)
 • Der Name des Kindes. (Barnets navn.)

Genitiv i Tid og Sted

I nogle tilfælde bruges Tysk Genitiv til at angive tid eller sted. Her er et eksempel:

 • Am Ende des Tages. (I slutningen af dagen.)
 • In der Nähe des Bahnhofs. (I nærheden af ​​banegården.)

Eksempler og Øvelser

Eksempler på Tysk Genitiv i Sætninger

Her er nogle eksempler på Tysk Genitiv i sætninger:

 • Der Hund des Nachbarn bellt laut. (Naboens hund gør meget larm.)
 • Das Auto meines Bruders ist rot. (Min brors bil er rød.)

Øvelser til Tysk Genitiv

Her er nogle øvelser til at øve Tysk Genitiv:

 • Omskriv sætningen ved at bruge Tysk Genitiv: “Das Haus gehört meinem Freund.” (Svaret: “Das Haus meines Freundes.”)
 • Omskriv sætningen ved at bruge Tysk Genitiv: “Der Name der Stadt ist Berlin.” (Svaret: “Der Name der Stadt Berlin.”)

Opsummering

Tysk Genitiv er en grammatisk konstruktion, der bruges til at angive ejendom eller tilknytning i det tyske sprog. Den bruges til at beskrive, hvem eller hvad der ejer eller tilhører noget. Reglerne for Tysk Genitiv omfatter brugen af bestemt og ubestemt artikel, bøjning af adjektiver og særlige tilfælde som Genitiv-s efter udsagnsord, navneord i flertal og sætningsled. Tysk Genitiv kan bruges til at udtrykke ejendom, tilknytning, tid og sted.

Konklusion

Tysk Genitiv er en vigtig del af det tyske sprog og bruges til at angive ejendom eller tilknytning. Det er vigtigt at forstå reglerne for Tysk Genitiv for at kunne bruge det korrekt i sætninger. Ved at øve sig på eksempler og øvelser kan man blive mere fortrolig med brugen af Tysk Genitiv og styrke ens tyske sprogfærdigheder.