Henvisning på engelsk: En omfattende guide

Introduktion

En henvisning er en måde at henvise til eller citere en kilde i en tekst. Det er vigtigt at kende henvisninger på engelsk, da det er en essentiel del af akademisk skrivning, erhvervslivet, medicinsk kontekst, juridisk kontekst, teknisk skrivning, litteratur og kultur samt online-kilder.

Hvad er en henvisning?

En henvisning er en præcis angivelse af en kilde, som du bruger som støtte eller bevis for dine påstande eller argumenter i din tekst. Henvisninger kan inkludere bøger, artikler, rapporter, lovgivning, film, kunstværker, websider og meget mere.

Hvorfor er det vigtigt at kende henvisninger på engelsk?

At kende henvisninger på engelsk er vigtigt, da det giver dig mulighed for at kommunikere effektivt og præcist på engelsk, uanset hvilken kontekst du befinder dig i. Det er også vigtigt i akademisk skrivning, hvor korrekte henvisninger er afgørende for at undgå plagiering og vise troværdighed.

Henvisninger på engelsk: En oversigt

Der er forskellige typer af henvisninger, som kan variere afhængigt af konteksten. Her er en oversigt over de mest almindelige typer af henvisninger:

Forskellige typer af henvisninger

 • Akademi: Henvisninger til kilder i akademisk skrivning, såsom artikler, bøger og studier.
 • Erhvervsliv: Henvisninger til dokumenter, rapporter og korrespondance i erhvervslivet.
 • Medicinsk: Henvisninger til medicinske artikler, studier og patientjournaler.
 • Juridisk: Henvisninger til lovgivning, retspraksis og juridiske dokumenter.
 • Teknisk: Henvisninger til tekniske specifikationer, manualer og rapporter.
 • Litteratur og kultur: Henvisninger til bøger, film, kunstværker og akademiske artikler om litteratur og kultur.
 • Online-kilder: Henvisninger til websider, online artikler, blogindlæg og sociale medier.

Henvisninger i akademisk skrivning

I akademisk skrivning er det vigtigt at kunne henviser til kilder korrekt for at undgå plagiering og vise troværdighed. Her er nogle vigtige punkter om henvisninger i akademisk skrivning på engelsk:

Hvordan henviser man til kilder på engelsk?

Der er flere forskellige henvisningsmetoder, men en populær metode er APA-stil (American Psychological Association). APA-stil bruger forfatter-år-henvisningssystemet, hvor kilden angives med forfatterens efternavn og udgivelsesåret i parentes efter citatet eller informationen.

APA-stil: En populær henvisningsmetode

APA-stil bruger et sæt regler og retningslinjer for at citere og henvise til kilder. Det inkluderer regler for in-text citationer, reference lister og formatering af citater. Det er vigtigt at følge APA-stilen nøje for at sikre korrekte henvisninger.

Henvisninger i erhvervslivet

I erhvervslivet er korrekte henvisninger vigtige for at vise troværdighed og dokumentere information. Her er nogle vigtige punkter om henvisninger i erhvervslivet på engelsk:

Hvordan henviser man til dokumenter og rapporter på engelsk?

I erhvervslivet kan henvisninger til dokumenter og rapporter være nødvendige for at sikre, at information er korrekt og pålidelig. Det er vigtigt at angive kildens titel, forfatter, udgivelsesdato og eventuelle andre relevante oplysninger.

Henvisninger i forretningskorrespondance

I forretningskorrespondance kan henvisninger bruges til at henvise til tidligere samtaler, dokumenter eller aftaler. Det er vigtigt at angive dato, emne og eventuelle referencenumre for at gøre det nemt for modtageren at finde den relevante information.

Henvisninger i medicinsk kontekst

I medicinsk kontekst er korrekte henvisninger vigtige for at vise, hvor informationen kommer fra, og for at kunne finde yderligere oplysninger om emnet. Her er nogle vigtige punkter om henvisninger i medicinsk kontekst på engelsk:

Hvordan henviser man til medicinske artikler og studier på engelsk?

I medicinsk forskning er det vigtigt at kunne henvise til tidligere artikler og studier for at vise, hvilken viden der allerede findes på området. Det er vigtigt at angive forfatter, titel, tidsskrift, udgivelsesår og eventuelt DOI (Digital Object Identifier).

Henvisninger i patientjournaler

I patientjournaler er henvisninger vigtige for at angive, hvilke tests, procedurer eller behandlinger der er blevet udført, og hvilke resultater der er opnået. Det er vigtigt at angive dato, læge og eventuelle andre relevante oplysninger.

Henvisninger i juridisk kontekst

I juridisk kontekst er korrekte henvisninger afgørende for at vise, hvilke love, retspraksis eller juridiske dokumenter der er blevet brugt som grundlag for argumentationen. Her er nogle vigtige punkter om henvisninger i juridisk kontekst på engelsk:

Hvordan henviser man til lovgivning og retspraksis på engelsk?

I juridisk skrivning er det vigtigt at kunne henvise til lovgivning og retspraksis korrekt for at vise, hvilke regler og afgørelser der er relevante for sagen. Det er vigtigt at angive lovens eller afgørelsens navn, paragrafnummer og eventuelt årstal.

Henvisninger i juridiske dokumenter

I juridiske dokumenter kan henvisninger bruges til at henvise til tidligere afgørelser, kontrakter eller andre juridiske dokumenter. Det er vigtigt at angive dokumentets titel, paragrafnummer og eventuelle andre relevante oplysninger.

Henvisninger i teknisk skrivning

I teknisk skrivning er korrekte henvisninger vigtige for at vise, hvor informationen kommer fra, og for at kunne finde yderligere oplysninger om emnet. Her er nogle vigtige punkter om henvisninger i teknisk skrivning på engelsk:

Hvordan henviser man til tekniske specifikationer og manualer på engelsk?

I teknisk skrivning kan henvisninger bruges til at henvise til tekniske specifikationer, manualer eller andre tekniske dokumenter. Det er vigtigt at angive dokumentets titel, udgivelsesår og eventuelle andre relevante oplysninger.

Henvisninger i tekniske rapporter

I tekniske rapporter kan henvisninger bruges til at henvise til tidligere undersøgelser, resultater eller metoder. Det er vigtigt at angive forfatter, titel, rapportnummer og eventuelle andre relevante oplysninger.

Henvisninger i litteratur og kultur

I litteratur og kultur er henvisninger vigtige for at angive, hvilke bøger, film eller kunstværker der er blevet brugt som inspiration eller kilde. Her er nogle vigtige punkter om henvisninger i litteratur og kultur på engelsk:

Hvordan henviser man til bøger, film og kunstværker på engelsk?

I akademiske artikler om litteratur og kultur er det vigtigt at kunne henvise til bøger, film eller kunstværker korrekt for at vise, hvilke værker der er blevet analyseret eller diskuteret. Det er vigtigt at angive forfatter, titel, udgivelsesår og eventuelt sidetal.

Henvisninger i akademiske artikler om litteratur og kultur

I akademiske artikler om litteratur og kultur kan henvisninger bruges til at henvise til tidligere forskning, teorier eller analyser. Det er vigtigt at angive forfatter, titel, tidsskrift, udgivelsesår og eventuelt sidetal.

Henvisninger i online-kilder

I dagens digitale tidsalder er online-kilder blevet stadig mere populære og vigtige. Her er nogle vigtige punkter om henvisninger i online-kilder på engelsk:

Hvordan henviser man til websider og online artikler på engelsk?

I online-kilder kan henvisninger bruges til at henvise til websider, online artikler eller blogindlæg. Det er vigtigt at angive forfatter, titel, websidens navn, udgivelsesår og URL.

Henvisninger i blogindlæg og sociale medier

I blogindlæg og sociale medier kan henvisninger bruges til at henvise til tidligere indlæg, kommentarer eller andre relevante kilder. Det er vigtigt at angive forfatter, titel, blognavn eller sociale medieplatform og eventuelle andre relevante oplysninger.

Opsummering

Henvisninger på engelsk er vigtige i mange forskellige kontekster, herunder akademisk skrivning, erhvervslivet, medicinsk kontekst, juridisk kontekst, teknisk skrivning, litteratur og kultur samt online-kilder. Det er vigtigt at kende de forskellige henvisningsmetoder og følge de relevante retningslinjer for at sikre korrekte og troværdige henvisninger.

De vigtigste punkter om henvisninger på engelsk

 • Henvisninger er en måde at henvise til eller citere en kilde i en tekst.
 • Det er vigtigt at kende henvisninger på engelsk for at kommunikere effektivt og præcist.
 • Der er forskellige typer af henvisninger afhængigt af konteksten.
 • I akademisk skrivning bruges ofte APA-stil for henvisninger.
 • I erhvervslivet bruges henvisninger til dokumenter og rapporter.
 • I medicinsk kontekst bruges henvisninger til artikler og patientjournaler.
 • I juridisk kontekst bruges henvisninger til lovgivning og juridiske dokumenter.
 • I teknisk skrivning bruges henvisninger til specifikationer og rapporter.
 • I litteratur og kultur bruges henvisninger til bøger, film og kunstværker.
 • I online-kilder bruges henvisninger til websider og online artikler.
 • Det er vigtigt at følge de relevante retningslinjer for korrekte henvisninger.