Hvor mange jøder døde under 2. verdenskrig i Danmark?

Introduktion

I denne artikel vil vi undersøge, hvor mange jøder der døde under 2. verdenskrig i Danmark. Vi vil se nærmere på baggrunden for 2. verdenskrig, den tyske besættelse af Danmark, jøderne i Danmark før krigen, tyskernes forfølgelse af jøder, redningen af danske jøder og levevilkårene for jøder i Danmark under besættelsen.

Baggrund

Hvad var 2. verdenskrig?

2. verdenskrig var en global konflikt, der varede fra 1939 til 1945. Den involverede de fleste af verdens nationer, herunder Danmark og Tyskland. Krigen blev udløst af Tysklands angreb på Polen og resulterede i en omfattende ødelæggelse og tab af liv.

Den tyske besættelse af Danmark

I april 1940 besatte Tyskland Danmark som led i deres strategi for at sikre kontrol over Skandinavien. Besættelsen varede indtil befrielsen i maj 1945. Under besættelsen blev Danmark underlagt tysk militær kontrol, og den danske regering blev tvunget til at samarbejde med de tyske besættelsesstyrker.

Jøder i Danmark før 2. verdenskrig

Før 2. verdenskrig boede der omkring 7.500 jøder i Danmark. Jøderne udgjorde en lille, men betydningsfuld del af det danske samfund. De var aktive inden for handel, industri, kultur og videnskab og bidrog positivt til det danske samfund.

Jødisk kultur og samfund

Jødisk kultur og samfund i Danmark havde en rig historie og tradition. Jøderne havde deres egne synagoger, skoler og organisationer, der styrkede deres fællesskab og identitet. De var en integreret del af det danske samfund og bidrog til landets kulturelle mangfoldighed.

Tyskernes forfølgelse af jøder

Efter Tysklands besættelse af Danmark blev jøderne også udsat for forfølgelse. Tyskerne indførte Nürnberglove, der diskriminerede jøderne og fratog dem deres rettigheder. Jøder blev udelukket fra visse erhverv og blev underlagt forskellige restriktioner og diskrimination.

Nürnberglove og diskrimination

Nürnberglovene blev indført i Tyskland i 1935 og blev også gældende i de besatte områder som Danmark. Disse love definerede jøderne som andenrangsborgere og fratog dem deres grundlæggende rettigheder. Jøder blev tvunget til at bære identifikationsmærker og blev udsat for forskelsbehandling i mange aspekter af deres dagligliv.

Redningen af danske jøder

Trods den tyske besættelse af Danmark blev størstedelen af de danske jøder reddet under 2. verdenskrig. Dette skyldtes en imponerende indsats fra den danske befolkning og modstandsbevægelsen, der organiserede flugtruter og skjulte jøderne.

Organisering af flugt

Den danske befolkning og modstandsbevægelsen arbejdede sammen for at hjælpe jøderne med at flygte til Sverige. De organiserede skjulte flugtruter, hvor jøderne blev transporteret i små både over Øresund til Sverige. Denne indsats reddede omkring 7.200 danske jøder og var en bemærkelsesværdig bedrift under krigen.

Jøder i Danmark under besættelsen

Selvom jøderne i Danmark var underlagt diskrimination og restriktioner, var deres levevilkår relativt bedre end i andre besatte lande. Den danske befolkning viste solidaritet og støtte over for jøderne og hjalp med at skjule dem og beskytte dem mod forfølgelse.

Levevilkår og modstand

Mange danske jøder levede i skjul under besættelsen og blev hjulpet af modstandsbevægelsen og den danske befolkning. De blev beskyttet og forsynet med nødvendige forsyninger. Selvom der var risici forbundet med at hjælpe jøderne, viste danskerne en bemærkelsesværdig modstand mod nazisternes forfølgelse.

Afslutning

Antallet af jøder der døde i Danmark

Takket være den danske befolknings indsats og redningsaktionen blev det overvældende flertal af danske jøder reddet under 2. verdenskrig. Færre end 100 danske jøder mistede deres liv under krigen, hvilket er enestående i forhold til andre besatte lande. Den danske redningsaktion er et eksempel på mod og medmenneskelighed i en mørk tid.